Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chao Mong-Fu o Zhao Mengfu
#1
Chao Mong-Fu o Zhao Mengfu

(Zhejiang, 1254-?, 1322) Pintor chino. Trabajó en la corte de los Yuan y pintó paisajes arcaizantes y cuadros de caballos, de mucho realismo y muy imitados por sus sucesores.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Views
  Zhao Dan [Zhao Fengho] 56
  Zhao Ziyang 15
  Xiaozong o Zhao Bozong 8
  Wang Meng o Wang Mong 18
  Yingzong o Zhao Shu 17
  Samuel Chao Chung Ting 12
  Manu Chao 19
  Qinzong o Zhao Huan 18
  Li Dazhao o Li Ta-chao 23

Forum Jump:

Close